Sinds 1987 wordt binnen Buro Plankgas hard gewerkt aan het leren begrijpen, inspireren, adviseren en begeleiden van mensen, teams, bedrijven en instellingen.

De grote invloed die menselijk gedrag heeft op zowel individueel als groepsniveau, en ook de effecten daarvan op het bedrijfsresultaat, zijn al jaren een grote bron van inspiratie en werk voor Buro Plankgas en de groep professionals waarmee de organisatie werkt. Positieve gedragsbe√Įnvloeding is de rode draad van waaruit Buro Plankgas trainingen en lezingen verzorgt. Ook organiseert Buro Plankgas evenementen in binnen en buitenland.

Smeck ondersteund Buro Plankgas in marketing, communicatie en organisatie.