Herlaarhof heeft haar oude kliniek gesloopt. Er is een nieuwe wijk gebouwd waar wordt behandeld – vlak bij een school, de Zwengel. Ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking kunnen hier worden geholpen weer perspectief te krijgen.
Hoe gaan de mensen in de buurt, de wijkteams en huisartsen gebruik maken van de expertise van Herlaarhof. Hoe gaan ze haar ervaring in het hanteren van verwaarlozing, huiselijk geweld, vechtscheidingen, maar ook ontwikkelingsstoornissen, benutten?

De ouder, de generalist en de expert – een ontmoeting, was het thema van deze dag.

SMECK heeft Herlaarhof ondersteund in de organisatie en vormgeving van deze mooie dag. Daarnaast is een volledige registratie website gerealiseerd inclusief kaartverkoop en programma overzicht.