Steeds meer kinderen in Nederland hebben overgewicht. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het ontbreken van voldoende beweging of voldoende stimulatie tot beweging. Kinderen bewegen stukken minder dan vroeger. Soms omdat ze weinig mogelijkheden hebben om buiten te spelen, zoals kinderen uit de stad. Soms omdat ze niet of nauwelijks in aanraking komen met beweging, omdat hun ouders ook niet fysiek actief zijn. Maar ook de opmars van computerspelletjes en gaming spelen een belangrijke rol op een inactief leven.

Juist hier speelt PlayFit op in. In 2010 is door diverse partijen een consortium samengesteld dat heeft onderzocht hoe fysieke activiteit op een speelse manier bij met name vmbo-leerlingen gestimuleerd kan worden. Dit consortium heeft onderzocht hoe games of elementen uit games ertoe kunnen bijdragen dat beweging toeneemt. In die vier jaar zijn er zes concepten ontwikkeld en getest die vanuit verschillende invalshoeken een activerende oplossing bieden.

Het PlayFit project werd feestelijk afgesloten tijdens de Dutch Technology week (DTW) in Eindhoven. Vier jaar lang heeft het consortium gewerkt aan sociale en fysieke spellen om VMBO-leerlingen te activeren. Vier jaar lang is er ontworpen, getest en vooral veel gespeeld.

SMECK heeft PLAYFIT ondersteund met diverse organisatorische activiteiten, het uitnodigingstraject, de vormgeving en tijdens de uitvoering van het eindevent.