In opdracht van en samenwerking met Buro P3 heeft SMECK de onepager website gerealiseerd.

BURO P3 is een excellentietraject dat Fontys Academy for Creative Industrie sinds 2015 aanbiedt. Binnen dit excellentietraject krijgen tweedejaars IEMES (International Event, Music & Entertainment Studies) studenten de kans buiten de reguliere lessen extra ervaring op te doen en zichzelf en hun talenten te ontwikkelen. Hierbij worden ze begeleidt door twee docenten.